Ze św. Józefem o wiarę potwierdzoną życiem

List pasterski Biskupa Legnickiego
na I Niedzielę Wielkiego Postu – 26.02.2012

Umiłowani Diecezjanie!
Drodzy siostry i bracia!
W Środę Popielcową weszliśmy w atmosferę czterdziestodniowego Przygotowania Paschalnego, które nazywamy Wielkim Postem. W tym czasie pokuty szczególnie będą wybrzmiewały słowa Jezusa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Środowy obrzęd posypania głów popiołem wezwał nas do ponownego nawrócenia i przypomniał jak ważne jest nieustanne pogłębianie naszej wiary, bowiem, jak uczy św. Paweł, „sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (Rz 10,10). W zbliżającym się czasie nie braknie nam okazji, by czynić refleksję nad naszą wiarą i troszczyć się o jej pogłębienie. W moim liście na początek Wielkiego Postu chciałbym na ten temat zwrócić uwagę.