LIST REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

Drodzy Przyjaciele Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.
W klimacie Uroczystości Narodzenia Pańskiego, gdy świętujemy wielką tajemnicę naszej wiary, że Syn Boży stał się człowiekiem i narodził się pośród nas, chcemy w prostocie – jak rodzina ciesząca się z narodzin syna – podziwiać cud nowego życia w Chrystusie. Towarzyszy nam tego roku dodatkowe uczucie, związane z przeżywanym przez nas od 11 października Rokiem Wiary. Z woli papieża Benedykta XVI ten Rok jest czasem zarówno odkrywania nowych znaczeń wiary w starych jej formułach, jak i rozsmakowania się w dobrze znanych prawdach oraz pogłębienia relacji z Tym, który się objawia w dziejach świata i w naszym życiu.

Komunikat Biskupa Legnickiego na IV Niedzielę Adwentu A.D. 2012

Umiłowani Diecezjanie!
Przygotowujemy się do przeżycia świąt Narodzenia Pańskiego, świąt życia, miłości i nadziei. Obchodzić je będziemy w atmosferze Roku Wiary i 15-lecia historycznej Pielgrzymki bł. Jana Pawła II do naszej diecezji. Niech to będzie też okazja do pogłębienia naszego związku z łaską wiary i łaską życia. To właśnie wtedy w klimacie cywilizacji życia, której apostołem przez prawie 27 lat był Papież z Polski, Pierwszy Biskup Legnicki Tadeusz Rybak ustanowił w diecezji Fundusz Obrony Życia (FOŻ), który tworzą coroczne składki pochodzące z tacy zbieranej podczas wszystkich Mszy św. Pasterskich. To dzięki tym fundu­szom co roku ponad 100 rodzin i osób indywidualnych uzyskuje dodatkowo wsparcie finan­sowe poprzez Caritas Diecezji Legnickiej. Oczywiście proszących o pomoc jest znacznie więcej niż możliwości.