Domowy Kościół

HISTORIA
Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. Jego założycielem jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współpracowała siostra Jadwiga Skudro. Duchową kolebką domowego kościoła jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

CZŁONKOWIE DOMOWEGO KOŚCIOŁA
Członkami Domowego Kościoła są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym” (Humane vitae, 26).

DUCHOWOŚĆ
W Domowym Kościele zwraca się szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Ruch ten pomaga małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do: życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.
Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne nazywane zobowiązaniami:codzienna modlitwa osobista,regularne spotkanie ze słowem Bożym,codzienna modlitwa małżeńska,codzienna modlitwa rodzinna,comiesięczny dialog małżeński,reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.
Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi oraz w USA i Kanadzie.
Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie www.dk.oaza.pl u Księdza Przemysława Durkalca oraz u zgorzeleckiej pary rejonowej- państwa Agaty i Andrzeja Biernackich.
Jeżeli chcecie:umacniać swoją wiarę,pielęgnować miłość małżeńską,nauczyć się rozwiązywać konflikty,nawiązać lepszy kontakt z dziećmi,doświadczyć życia we wspólnocie…

ZAPRASZAMY !