Duszpasterstwo młodzieży

Nie raz słyszy się stwierdzenie młodzież jest zła! Nie potrafią się zachować, nic się dla nich nie liczy. Nie chodzą do kościoła, nie wierzą itd. I faktycznie jeżeli będziemy do każdego młodego człowieka podchodzić z takiej perspektywy, to nie ma dzisiaj dobrej młodzieży. Tymczasem problem nie jest w ludziach młodych, tylko w braku świadectwa w nas ludziach dorosłych. Nie stawiamy młodzieży wymagań, nie liczymy na ich odpowiedzialność, otępiamy. Dotyczy to wielu sfer życiu od nauki przez wychowanie po wiarę skończywszy. Trudno wymagać od ludzi młodych czegokolwiek, jeżeli nie będą mieli potwierdzenia uczonych postaw w swoich najbliższych. W naszej parafii w ramach duszpasterstwa młodzieży odbywają się cotygodniowe spotkania (piątek o 19.00) w świetlicy parafialnej. Spotkania mają dwojaki charakter: formacyjny oraz wspólnotowy.

W spotkaniach tych uczestniczy młodzież gimnazjalna oraz licealna, która:
– dzieli się refleksją na temat własnej wiary;
– poznaje różne wspólnoty kościelne;
– poznaje ważne wydarzenia z historii Kościoła;
– przez obraz filmowy, dotyka różnych problemów życia codziennego.
– wspólną zabawę, która ukazuje radość życia chrześcijańskiego

Młodzież naszej parafii angażuje się również w różne aspekty życia parafialnego:
– czynny udział w liturgii
– w tworzenie gazetki parafialnej
– w różnych akcjach duszpasterskich organizowanych przez duszpasterzy parafii
– reprezentowanie naszej parafii w diecezjalnych spotkaniach młodzieży (pielgrzymka piesza, spotkanie młodych, epilog, koncerty uwielbienia)
– apostolat świecki, działalność charytatywna (współpraca z Parafialnym Kołem Caritas)

 Duszpasterstwo mlodziezy2 Duszpasterstwo mlodziezy3 Duszpasterstwo mlodziezy4