Duszpasterze w latach ubiegłych

PROBOSZCZOWIE:

+ Ks. Kazimierz Solecki (1946 – 1986)
Ks. Jan Przytocki (1986 – 1990)
Ks. Stanisław Polonis (1990 – 1994)
Ks. Andrzej Płaza (1994 – 1997)

WIKARIUSZE:

+     Ks. Kazimierz Buchalik (1964 – 1966)
Ks.     Erwin Wieczorek (1966 – 1971)
+     Ks. Stanisław Dobek – 1971
Ks.     Stanisław Walów (1971 – 1973)
+     Ks. Roman Jemioło (1973 – 1974)
Ks.     Marian Malug (1974 – 1977)
Ks.     Stanisław Panewski (1977 – 1980)
+     Ks.  Kazimierz Struzik (1977 – 1979)
+     Ks. Mieczysław Rusiński (1979 – 1980)
Ks.     Czesław Grębosz (1980 – 1984)
Ks.     Andrzej Kulicki (1984-1985)
Ks.     Stanisław Gawlik – 1985
Ks.     Zbigniew Wróbel (1984 – 1986)
Ks.     Bogdan Grabowski (1986 – 1990)
Ks.     Ryszard Dąbrowski (1990 – 1994)
Ks.     Janusz     Derecznik (1994 – 1998)
Ks.     Piotr Żukowski (1998 – 2002)
Ks.     Daniel Biszczanik (2002 – 2003)
Ks.     Bogusław Klinkowski (2003 – 2005)
Ks.     Przemysław Durkalec (2005 – 2010)
Ks.     Adam Czesław Szpotański (2010 – 2013)
Ks. Piotr Kruczyk (2013- 2014)

Ks. Marcin Kaluta (2014-2016)

Ks.

Ks. Artur Szumski (2018-2019)