Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentów

CHRZEST: akt urodzenia dziecka (odpis), wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

I KOMUNIA ŚW.: metryka chrztu, uczestnictwo w katechezie i Mszy św.

BIERZMOWANIE: metryka chrztu, uczestnictwo w katechezie – opinia katechety, udział we Mszy św. oraz systematyczne życie sakramentalne.

MAŁŻEŃSTWO: aktualna metryka chrztu (data wystawienia do 3 miesięcy), dowody osobiste, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI: akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitalna).