Kościoły w parafii

KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. W SULIKOWIE („DUŻY”).

Kościół główny Sulikowa – Podwyższenia Krzyża św. –  początkowo był drewniany i już od 1234r. funkcjonował jako parafialny. Od 1524r. stał się świątynią protestancką. Hans Frenzel, ówczesny właściciel miasteczka, tego właśnie roku, sprowadził na probostwo do Sulikowa  wypędzonego ze Zgorzelca kaznodzieję luterańskiego Benedykta Fischera. Tym sposobem Sulików stał się pierwszą gminą luterańską w Górnych Łużycach. Współczesny wygląd świątynia otrzymała  po odbudowie  w 1688r. Pracami budowlanymi kierował wówczas Hans Leonhard z Żytawy. Bogata snycerka we wnętrzu kościoła wyszła spod dłuta budziszyńskiego rzeźbiarza Jana Daniela Richtera. Dzwony kościelne odlał znany zgorzelecki ludwisarz Abraham Sievert, który z urodzenia był gdańszczaninem.
Od 1945r. kościół ponownie należy do katolików. W wyniku wielu przebudowań odkrywa się w tym miejscu elementy gotyckie, renesansowe i barokowe. Szczególnie warte uwagi jest potężny wystrój pochodzący z późnego XVII w. Ołtarz główny, jako jedyny w regionie, posiada latarnię umieszczoną w sklepieniu apsydy.

Kościół parafialny w Sulikowie  - "DUŻY"
Kościół parafialny w Sulikowie – „DUŻY”
Kościół parafialny w Sulikowie  - "DUŻY"
Kościół parafialny w Sulikowie – „DUŻY”
KOŚCIÓŁ KATOLICKI W SULIKOWIE („MAŁY”)

Poniżej kościoła parafialnego znajduje się świątynia wzniesiona dla sulikowskich katolików w 1867r. Ten neogotycki kościół charakteryzuje się nie tylko architektoniczną jakością, ale również oryginalnym  stanem zachowania oraz stylistyczną jednością. Materiał i forma – bryły i wystroju – są typowe dla neogotyku i pochodzą z pracowni bliskiej uczniom Schinkela.

Kościół parafialny w Sulikowie  - "Mały"
Kościół parafialny w Sulikowie – „Mały”
Kościół parafialny w Sulikowie  - "Mały"
Kościół parafialny w Sulikowie – „Mały”
KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM ŚW. ANNY W STUDNISKACH

Zasługującym na uwagę zabytkiem Studnisk jest wiejski kościół pw. Św. Anny wzniesiony w XIII w. Budowlę przebudowywano i restaurowano w latach 1759 i 1839 – 1840. Podczas tej ostatniej przebudowy kościół otrzymał nowy dach. W XIX w. dostawiono wysoką przybudówkę po stronie południowej oraz od zachodu. W wyniku przekształceń otworów okiennych kościół utracił pierwotny wygląd. Jednak mimo to zachował się romański portal oraz sklepienia krzyżowo – żebrowe. W świątyni można podziwiać ołtarz z 1610 r. i ambonę z pierwszej połowy XVII w.

Kościół parafialny w Studniskach
Kościół parafialny w Studniskach
Kościół parafialny w Studniskach
Kościół parafialny w Studniskach