" />

List Pasterski Biskupa Legnickiego na V Niedzielę Zwykłą 10.02.2013 r. „Rodzina solą ziemi”

Drodzy siostry i bracia!
Kochani diecezjanie!

1. Wypłyń na głębię
W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Pan Jezus spotkał rybaków na czele z Szy­monem Piotrem zmartwionych brakiem owoców nocnego połowu. Mieli świadomość, że przy braku owoców ich pracy trudno im będzie utrzymać rodziny. Zmęczeni i zniechęceni usłyszeli słowa Przybysza skierowane do Piotra: wypłyń na głębię. Wypłyń na głębie i spróbuj jeszcze raz zarzucić sieci. Doświadczonym rybakom trudno było zrozumieć te słowa, bo przecież całą noc byli na głębi z zarzuconymi sieciami. Czy teraz miałoby się coś zmienić? Pierwszy, u którego pojawia się iskierka wiary, jest Szymon Piotr. Decyduje, że na słowo Jezusa podejmują trud, wydawałoby się, „syzyfową pracę”. To co za chwilę zobaczyli, wprawiło ich w zdumienie: sieci zaczęły się rwać od ilości złowionych ryb. W wielkiej radości i zdumieniu słyszą słowa:nie bój się… Bóg może wszystko, a przez Jego słowo pustka zamienia się w pełnię, ciemność staje się jasnością, a zmartwienie i smutek przechodzą w radość.
2. Nie bój się
Moi drodzy!
Obraz z dzisiejszej Ewangelii przedstawia naszą codzienność, także naszą obecną rzeczywistość. Od jakiegoś czasu obserwujemy w naszej Ojczyźnie działania, które burzą obraz życia rodzinnego. Coraz więcej jest rozbitych rodzin. Termin „małżeństwo”, celowo zamieniany jest w „partnerstwo”. Z jednej strony ubolewamy, że rodzi się tak mało dzieci, a z drugiej bardzo mało się czyni, by ułatwić małżeństwom stworzenie dobrych warunków do przyjęcia i dobrego wychowania potomstwa. Na pierwszych stronach gazet opisywane są historie znanych osób, które po raz kolejny wymieniają swoich życiowych partnerów. Środowiska homoseksualne coraz głośniej upominają się, by ich związki zrównać z prawami małżeństw, a za chwilę upomną się o możliwość adopcji i wychowania dzieci… Można by jeszcze wiele wymieniać.
W takim klimacie wzrastają dzieci, których świadomość zanurzona w przestrzeni „toksycznych” mediów jest zatruwana. To co się dokonuje, tworzy ich wyobrażenie życia rodzinnego, które dalekie jest od prawdziwego klimatu wzrastania w rodzinie. To jest nasze współczesne zmartwienie. Nakreślona powyżej sytuacja powoduje, że stajemy się coraz słabszym społeczeństwem, a już tylko w opowiadaniach starszego pokolenia z sentymentem wracamy do stwierdzenia, że kiedyś było inaczej, było normalnie. Wydaje się, że nasze wysiłki podejmowane na ziemi, jakby przestały przynosić owoce.
Drodzy siostry i bracia!
Wiem, że opisana rzeczywistość jest przygnębiająca. Jednak jako chrześcijanie, którzy słuchają słowa Bożego, nie możemy pozostać na poziomie przygnębienia i kłopotu. Słowa Jezusa: wypłyń na głębię, nie bój się w żaden sposób nie straciły na swojej aktualności. Mimo smutku z racji trudnej sytuacji pragnę wszystkich zaprosić i zachęcić, byśmy się nie poddali, ale na nowo zarzucili sieci i zaczęli owocnie działać. Koniecznie musimy podjąć działania na rzecz rodziny, która jest fundamentem społeczeństwa.
3. Rodziną przemienić świat
Warto teraz wrócić do wydarzenia, które miało miejsce w Mediolanie na przełomie maja i czerwca 2012 r. Odbyło się tam wówczas VII Światowe Spotkanie Rodzin pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI. Ojciec Święty solidaryzując się z rodzinami z ca­łego świata pokazywał, że prawdziwa, chrześcijańska rodzina, oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, jest drogą do przemiany „dziwnego”, współczesnego świata. W homilii na zakończenie mediolańskiego święta rodzin mówił: nie jest łatwo, zwłaszcza dziś, żyć waszym [małżeńskim] powołaniem, ale rzeczywistość miłości jest wspaniała, jest jedyną siłą, która może naprawdę przemienić kosmos, świat… macie przed oczami świadectwo tak wielu rodzin, które wskazują drogi wzrastania w miłości. Natomiast w wieczór poprzedzający zakończenie Spotkania, miało miejsce tzw. Święto Świadectw. Wybrane rodziny z różnych krajów świata stawiały Papieżowi pytania, na które Ojciec Święty udzielał odpowiedzi. Jako pierwsza zadała pytanie siedmioletnia dziewczynka z Wietnamu, która przybyła do Mediolanu wraz z rodzicami i bratem. Zapytała Papieża, co najmilej i najchętniej wspomina z okresu swojego dzieciństwa. Benedykt XVI udzielił takiej odpowiedzi, dając świadectwo wielkiej wartości życia rodzinnego: zasadniczą sprawą dla naszej rodziny zawsze była niedziela. Niedziela zaczynała się już w sobotę po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo wtedy popularnej w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. Tak rozpoczynała się niedziela: wchodziliśmy w liturgię w atmosferze radości. Następnego dnia szliśmy na Mszę św. … A potem w domu ważny był oczywiście wielki wspólny obiad. Dużo też razem śpiewaliśmy… Mój tato grał na cytrze i śpiewał. To niezapomniane chwile. Potem oczywiście wspólnie odbywaliśmy podróże, długie spacery. Mieszkaliśmy blisko lasu i spacery po lesie były bardzo piękne: przygody, gry itp. Jednym słowem, łączyło nas jedno serce i jedna myśl, wiele wspólnych doświadczeń, nawet w czasach bardzo trudnych, gdyż był to okres wojny, wcześniej dyktatury, a później biedy. Ale panowała między nami ta wzajemna miłość, radość również z rzeczy prostych i dlatego mogliśmy wytrzymać i pokonać także i tamte rzeczy. Dorastaliśmy w przekonaniu, że dobrze być człowiekiem, bo widzieliśmy, że dobroć Boga znajdowała odzwierciedlenie w rodzicach i rodzeństwie. I, prawdę mówiąc, gdy próbuję sobie trochę wyobrazić, jak to będzie w raju, przychodzi mi na myśl okres mojej młodości, mojego dzieciństwa. Tak więc w tej atmosferze zaufania, radości i miłości byliśmy szczęśliwi i myślę, że w niebie powinno być podobnie jak za czasów mojej młodości. W tym sensie mam nadzieję, że przechodząc na „tamten świat”, pójdę „do domu”.
4. Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej
Opisane powyżej wydarzenie w Mediolanie było działaniem ogólnokościelnym, ale jako rodzina diecezjalna też nie możemy pozostać bierni w naszym postępowaniu. W program duszpasterski diecezji legnickiej „Być solą ziemi” i w inicjatywy związane z przeżywaniem Roku Wiary wpisuje się wydarzenie Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej pod hasłem Rodzina soląziemi. W listopadzie ubiegłego roku przeżywaliśmy w Legnicy Pierwszy Kongres Rad Parafialnych naszej diecezji. Było to przygotowanie do Pierwszego Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich, który odbędzie się we wrześniu br. w Licheniu. Natomiast 18 maja br. przeżyjemy w Sanktuarium Maryjnym w Krzeszowie Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej, który będzie przedłużeniem pięknej atmosfery spotkania w Mediolanie. Celami, które chcielibyśmy osiągnąć poprzez to święto rodzin są: zawierzenie rodzin diecezji legnickiej Matce Bożej Łaskawej i św. Józefowi, promocja życia rodzinnego, głębsze związanie rodziny z Bogiem, wyrażenie jedności rodzin diecezji legnickiej, wspólny apel o wsparcie rodziny i ukazanie, że rodzina jest drogą Kościoła.
a. przygotowanie
Dobre, owocne przeżycie Kongresu Rodzin wymaga przygotowania. Odpowiednie kroki zostały już powzięte przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Legnickiej. W ubiegłym roku został wydany i przekazany do parafii specjalny Informator Duszpasterstwa Rodzin, w którym zostały zaprezentowane ruchy i stowarzyszenia katolickie działające z rodzinami i na rzecz rodzin w naszej diecezji. Już prawie dwa lata odbywają się regularne spotkania liderów tych grup, by przygotować Kongres i skoordynować różne działania dla rodzin. W tym celu została też założona specjalna strona internetowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Legnickiej
(http://drdl.diecezja.legnica.pl/duszpasterstwo.html).
Chciałbym też prosić, by w ramach przygotowania odprawić w każdej parafii dwie nowenny w intencji rodzin naszej diecezji i Kongresu. Pierwsza nowenna – do Świętej Rodziny rozpocznie się w Środę Popielcową, czyli za trzy dni. Natomiast druga – do św. Józefa powinna zostać odprawiona przed uroczystością św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i zakończyć się 19 marca. Istotną kwestią jest, by trudną sytuację przemieniać modlitwą, pokornym wołaniem do Boga. Wówczas przeżyjemy zdumienie, gdy ujrzymy jej owoce. Proszę również, by na każdej Mszy św. podczas Modlitwy Powszechnej jedno z wezwań było poświęcone rodzinie. Wszystkie potrzebne teksty znajdują się w Programie Duszpasterskim Diecezji Legnickiej na lata 2012/2013 „Być solą ziemi”, który został przekazany do każdej parafii.
b. Kongres
Na zakończenie tego listu pragnę zaprosić Was, Drodzy Diecezjanie, do udziału w Kongresie Rodzin Diecezji Legnickiej. Zapraszam całe rodziny, dzieci, młodzież, babcie, dziadków. Zapraszam wszystkich, bo jest to dla nas sprawa bardzo ważna. Podczas Kongresu odbędą się prelekcje, będą wypowiadane świadectwa, nie zabraknie pięknej muzyki. Zostanie zorganizowany piknik rodzinny, zaprezentują się ruchy i stowarzyszenia dla rodzin, będzie punkt informacji o naprotechnologii i naturalnym planowaniu rodziny. Dzieci będą miały swój plac zabaw. Będzie można podziwiać popisy akrobatyczne. Oczywiście centralnym punktem będzie Eucharystia w intencji rodzin, podczas której zawierzymy je Matce Bożej Łaskawej i św. Józefowi. Szczegółowy program został już opracowany i umieszczony na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji. Niech każdy czuje się zaproszony i mile widziany. Mam nadzieję, że w każdej parafii księża proboszczowie zorganizują pielgrzymkiautokarowe do Krzeszowa, byśmy razem mogli przeżyć ten dzień i wspólnie wyrazić poparcie dla rodziny i zachęcić do życia rodzinnego.
Świat dzisiejszy potrzebuje przemiany, potrzebuje na nowo stać się przyjazny dla czło­wieka. Do tego potrzebna jest silna, zdrowa rodzina. Rodzina jest solą tej ziemi i mo­że nadać jej wspaniały smak.
Na owocne przeżycie Wielkiego Postu, Świąt Paschalnych i przygotowania do Kongresu Rodzin z serca błogosławię i zapraszam do Krzeszowa.
† Stefan Cichy
Biskup Legnicki

Legnica, dnia 31 stycznia 2013 r., we wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera