Obecni Duszpasterze

 

ks. kanonik Janusz KANKIEWICZ – Proboszcz
ks. kanonik Janusz Kankiewicz
ks. kanonik Janusz Kankiewicz

Ur. 10.10.1948 r. w Chojnowie. Przed wstąpieniem do seminarium wrocławskiego pracował jako nauczyciel historii. Wyświęcony na prezbitera 25 maja 1974 w archikatedrze wrocławskiej. Pełnił posługę wikarego w parafii p.w. św. Józefa w Świdnicy (1974 – 1979); Złotoryi (1979 – 1983); Kamiennej Górze p.w. św. Piotra i Pawła (1983 – 1986). W latach 1986 – 1997 pełnił funkcje proboszcza parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Trójcy. Po której powierzono jego duszpasterskiej trosce naszą parafię.
W dniu 1 lipca 2013 został mianowany Dziekanem Dekanatu Leśna z siedzibą w Sulikowie.

ks. Marcin Kaluta- wikariusz
ks. Marcin Kaluta
ks. Marcin Kaluta

ur. 28.10.1983r. w Wałbrzychu. Święcenia prezbiteratu przyjął 31 maja 2008 r. w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie z rąk Biskupa Legnickiego Stefana Cichego. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Jana Chrzciciela w Prochowicach, gdzie pracował przez 6 lat. Od 1 lipca 2014 r. pełni obowiązki wikariusza w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.