Obecni Duszpasterze

ks. kanonik Janusz KANKIEWICZ – Proboszcz
ks. kanonik Janusz Kankiewicz
ks. kanonik Janusz Kankiewicz

Ur. 10.10.1948 r. w Chojnowie. Przed wstąpieniem do seminarium wrocławskiego pracował jako nauczyciel historii. Wyświęcony na prezbitera 25 maja 1974 w archikatedrze wrocławskiej. Pełnił posługę wikarego w parafii p.w. św. Józefa w Świdnicy (1974 – 1979); Złotoryi (1979 – 1983); Kamiennej Górze p.w. św. Piotra i Pawła (1983 – 1986). W latach 1986 – 1997 pełnił funkcje proboszcza parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Trójcy. Po której powierzono jego duszpasterskiej trosce naszą parafię.
W dniu 1 lipca 2013 został mianowany Dziekanem Dekanatu Leśna z siedzibą w Sulikowie.

ks. Jarosław Górecki- wikariusz

ur. 22.05.1981 r. w Bolesławcu. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 maja 2006 r. w Katedrze p.w. św. App. Piotra i Pawła w Legnicy z rąk Biskupa Legnickiego Stefana Cichego. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Mysłakowicach, a następnie Legnickiego Pola, Chojnowa i Krzeszowa. Od 24 czerwca 2019 r. pełni obowiązki wikariusza w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.