Parafialny Zespół CARITAS

Ks. proboszcz Stanisław Polonis, ówczesny proboszcz parafii Sulików, w 1992 roku zapoczątkował Zespół Caritas w naszej wspólnocie chrześcijańskiej.
W Wigilie Paschalną do szczególnej służby bliźnim powołał panią Stanisławę Benedyk, panią Jadwige Michniewicz oraz panią Wiesławę Jakiel, tworząc w ten sposób „Grupę Charytatywną Caritas”, która troszczący się o najuboższych mieszkańcom naszej gminy.

Działalność parafialnego Caritasu rozwijała się stopniowo. Na początku swej działalności „Grupa Charytatywna Caritas” ofiarowała najuboższym paczki żywnościowe, przygotowane z produktów żywnościowych, które parafianie przynosili do kościoła w Wielką Sobotę w formie daru ołtarza. I tak pierwszego roku działalności Caritasu, około czternaście paczek trafiło do ubogich i wielodzietnych rodzin. Parafialny Caritas rozdawał także opał zakupiony za pieniądze uzbierane w Tygodniu Miłosierdzia.

Z roku na rok rozdawano coraz więcej paczek, od 2000 roku potrzebujący otrzymują je także w święta Narodzenia Pańskiego. Działalność „Grupy Charytatywnej Caritas” cały czas rozwijała się. 19 grudnia 1999 roku odbyło się pierwsze spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych w świetlicy Gimnazjum przy ulicy Nowe Miasto. Zaś 30 kwietnia o godzinie 15.00 zorganizowane zostało pierwsze śniadanie wielkanocne. Spotkania te stały się niemal tradycją w naszej parafii i są co roku organizowane przez Caritas. Osoby samotne mogą na spotkaniach tych poczuć chrześcijańską więź miłości, łączącą wszystkich zebranych i choć na chwilę zapomnieć o samotności. Caritas od 2001 roku organizuje także spotkanie wigilijne dla wszystkich parafian, na których zebrani mogą wspólnie pomodlić się i ku pokrzepieniu ciała zjeść kapuśniaczek z barszczem. W 2001 roku Caritas poszerzył swoją działalność. Powstał parafialny sklepik, w którym można zakupić np. „chlebki miłości” i świece wielkanocne. Dzięki sklepikowi, Caritas może przeznaczyć więcej pieniędzy na swoją działalność.

Członkowie Caritasu organizowali najróżniejsze wycieczki i wczasy w górach dla dzieci i młodzieży. W swojej piętnastoletniej działalności Caritas wykupywał obiady w szkole i przedszkolu dla dzieci z ubogich rodzin. Rodzinom z bardzo ciężką sytuacją materialną płacił za prąd, dawał zapomogi na leki. Od 2006 roku zakupuje także artykuły żywnościowe, rozdawane najuboższym. I tak w 2006 rok pięć ton takich pokarmów jak : mleko, mąka, makaron, cukier ser żółty oraz dwadzieścia ton węgla brunatnego zostało ofiarowane dla potrzebujących.

Obecnie Caritas, pod pełną nazwą „Parafialny Zespół Caritas” tworzą: pani Stanisława Benedyk (przewodnicząca), pani Jadwiga Michniewicz, pani Ewa Szymańska oraz cały szereg anonimowych współpracowników. Służba pełniona przez członków Caritasu jest przykładem prawdziwej miłości dla nas wszystkich a szczególnie dla młodzieży. Przykład tej miłości jest skuteczny i przynosi owoce powstało „Szkolne Koło Caritasu”, dzięki któremu młodsi parafianie mogą wypełniać najważniejsze przykazanie miłości, o którym wielokrotnie nauczał nas sam Pan Jezus.