Szkolne Koło „Caritas”

Szkolne Koło „Caritas” zostało powołane 20 listopada 2008 roku przez Dyrektora Diecezji Legnickiej na wniosek dyrektora naszej szkoły, pani Urszuli Ciupak, za zgodą księdza Janusza Kankiewicza, proboszcza naszej parafii. Opiekunami – zatwierdzonymi przez Dyrektora „Caritas” Diecezji Legnickiej – zostały panie Danuta Baranek-Kostyszak i Aneta Warchoł. Pierwsze legitymacje wolontariuszy otrzymaliśmy podczas spotkania informacyjnego we Lwówku Śląskim w Święto Opatrzności Bożej w kwietniu 2008 roku.
Głównym celem Szkolnego Koła „Caritas” jest rozwijanie i pielęgnowanie ducha miłosierdzia chrześcijańskiego wśród dzieci i młodzieży. Dlatego odwiedzamy osoby starsze i samotne. Pomagamy w doręczaniu paczek z „Caritasu”. Zaprosiliśmy do udziału w szkolnym rajdzie z okazji Dnia Dziecka dzieci z domu dziecka w Bolesławcu. W tym roku szkolnym chcemy znowu ofiarować im wspólne świętowanie tego dnia.

W czasie wakacji mieliśmy okazję spędzić dwa tygodnie na kolonii w ośrodku „Caritas” w Lwówku Śląskim. Wraz z rówieśnikami z Białorusi spędziliśmy wspaniałe wakacje pod opieką opiekuna szkolnych kół „Caritas”, księdza Andrzej Ziombry, oraz pracujących w ramach wolontariatu naszych nauczycieli: pani Danuty Baranek-Kostyszak i pani Elżbiety Kowalczyk. Dziękujemy!
Współpracujemy z Parafialnym Kołem „Caritas” pomagając w organizacji spotkań opłatkowych i wielkanocnych dla osób samotnych oraz z Kołem „Caritas” z Radzimowa, które aktywnie wsparło nas w organizacji Koncertu Charytatywnego.
Do największych, jak do tej pory, działań Szkolnego Koła „Caritas” zaliczyć należy Koncert Charytatywny, który odbył się w czerwcu 2009 roku. Został on zorganizowany, by zgromadzić pieniądze na Adopcję Serca.
Już od lipca 2009 roku Szkolne Koło „Caritas” wpłaca regularnie pieniądze na utrzymanie Jean-Marie Sindayigaya – chłopca urodzonego w 2001 roku w Rwandzie. Mieszka on ze swoim ojcem, Munyanziza Dismas, w małej, skromnej chatce z gliny w bardzo trudnych warunkach. Uczęszcza do szkoły. Jego marzeniem jest nowy dom, dla siebie i dla ojca, oraz kontynuacja nauki dla lepszej przyszłości. Szkolne Koło „Caritas” włączyło się do programu Adopcja Serca, by umożliwić mu to. Członkowie Szkolnego Koła „Caritas” stali się tym samym „przybranymi rodzicami” Jean de Dien. Obecne do Szkolnego Koła „Caritas” należy bardzo wielu uczniów z naszego gimnazjum.
W kolejnym roku szkolnym przeprowadzona została akcja „Bądź światełkiem betlejemskim…”, której celem było zebranie żywności oraz ubrań dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem, udało nam się zgromadzić wiele produktów żywnościowych oraz ubrań. Pomoc ofiarowali uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej, przedsiębiorczy z okolic Sulikowa i Studnisk, a także osoby prywatne. W przeprowadzaniu akcji pomagał nam także Samorząd Uczniowski. W efekcie rozdaliśmy 90 paczek żywnościowych i wiele paczek z odzieżą.
Szkolne Koło „Caritas” postanowiło włączyć się również do pomocy niesionej ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti. Przez dwa dni w sklepiku szkolnym sprzedawane były ciasta, a dochód przekazany został „Caritas” Polska i stamtąd już bezpośrednio do potrzebujących.
Członkowie Szkolnego Koła „Caritas” w ramach pomocy koleżeńskiej, udzielają też pomocy w nauce. Te przyjacielskie korepetycje cieszą się dużym powodzeniem i coraz więcej uczniów zgłasza możliwość pomocy w nauce. Są to bardzo pożyteczne i potrzebne zajęcia.
W dniu 16 maja 2010r. o godzinie 15:00 W Hali Środowiskowo-Sportowej w Sulikowie odbył się II Koncert Charytatywny „Myśl Sercem”. Natomiast 23 sierpnia tego samego roku III Koncert Charytatywny: ,,Pokonamy falę”.
Jako członkowie Szkolnego Koła „Caritas” mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będzie nam się udawało prowadzić tak owocną działalność. Liczymy również, że przyłączać się będzie do nas coraz więcej młodzieży, by tym samym powiększyć naszą załogę. Praca w Szkolnym Kole „Caritas” daje bowiem wiele satysfakcji z niesionej pomocy oraz poczucie spełnienia dobrego uczynku. Zostań wolontariuszem – przyłącz się do nas!
W imieniu zarządu Szkolnego Koła „Caritas”
Ola Olesiewicz
Wojtek Biernacki