Żywy Różaniec

Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez Paulinę Marie Jaricot (1779 – 1862) w Lyonie w 1826 roku.Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące Stowarzyszenie.Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie.Żywy Różaniec ma zarządu centralnego, jego podstawową jednostką jest Róża w skład której wchodzi 20 osób, czyli tyle ile tajemnic różańca. Co miesiąc dokonują oni zmiany tychże tajemnic pomiędzy sobą. Każdego miesiąca podaje się intencje misyjne oraz ogólne, które z polecenia Ojca Świętego mają być przedmiotem modlitwy Stowarzyszenia.W jednej parafii może funkcjonować wiele róż na czele których stoją zelatorki.

Podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie duchowe oraz materialne dzieła misji Kościoła. Ponadto do obowiązków członków Żywego Różańca należą:

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych, wtedy członkowie w ramach danej róży dokonują zmiany tajemnic.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój duszy.
 • Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

W naszej diecezji niejako stolicą Stowarzyszenia jest Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Natomiast w naszej parafii Żywy Różaniec funkcjonuje od 1946 roku. A więc od momentu, gdy przyjechała pierwsza grupa repatriantów. Postanowili oni kontynuować dalej swoje zwyczaje religijne, do których należało udział w Stowarzyszeniu Żywego Różańca. Szczególne zasługi dla powstania Żywego Różańca w naszej parafii miała śp. pani Albina Sitko.

Dziś w naszej parafii funkcjonują następujące róże:
Królowej Dziewic – zelatorka jest pani Stanisława Benedykt
Królowej Pokoju – zelatorką jest pani Maria Polakowska
Królowej Apostołów – zelatorką jest pani Krystyna Szatkowska
Królowej Polski – zelatorką jest pani Anna Warchoł
Królowej Różańca Świętego – zelatorką jest pani Rozalia Wilgosz
Królowej Wszystkich Świętych – zelatorką jest pani Danuta Bujanowska
Niepokalanej Maryi Panny – zelatorką jest pani Stanisława Bartoszek
Królowej Męczenników – zelatorką jest pani Helena Szatkowska